danh ngôn

Một bức ảnh có thể là một khoảng khắc cuộc đời ghi nhận lại vĩnh viễn, khoảng khắc sẽ không ngừng quay nhìn lại bạn.

A photograph can be an instant of life captured for eternity that will never cease looking back at you.

Brigitte Bardot


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *