danh ngôn

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

There is a scarcity of friendship, but not of friends.

Thomas Fuller


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *