danh ngôn

Khi con người quyết tâm, họ có thể vượt qua mọi chuyện.

When people are determined they can overcome anything.

Nelson Mandela


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *