danh ngôn

Chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu.

Voltaire


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *