danh ngôn

Hãy sáng suốt hơn người khác nếu có thể, nhưng đừng nói với họ về điều đó.

Be wiser than other people if you can, but do not tell them so.

Dale Carnegie


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *