danh ngôn

Nếu bạn không thể thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn.

If you can’t fail, you can never get better.

Benedict Cumberbatch


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *