danh ngôn

Cuộc sống không công bằng, hãy quen với điều đó đi.

Life is not fair, get used to it.

Bill Gates


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *