danh ngôn

Khi bạn đối đầu với một khó khăn, bạn cũng đứng trước một khám phá.

William Thomson


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *