danh ngôn

Người ta có thể dễ dàng cho lời khuyên từ bến cảng an toàn.

Søren Kierkegaard


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *