danh ngôn

Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do chính bạn tạo ra.

Les Brown


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *