danh ngôn

Không ai thông thái đến nỗi không thu được lợi ích từ việc thảo luận với người khác.

Richard Louis Evans


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *