danh ngôn

Vinh quang đi theo đức hạnh như thể là cái bóng của nó.

Marcus Tullius Cicero


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *