danh ngôn

Không gì bất bình đẳng hơn là đối xử bình đẳng những người không bình đẳng.

Thomas Jefferson


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *