danh ngôn

Lề mề là tên trộm ăn cắp thời gian, hãy tóm lấy nó.

Charles Dickens


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *