danh ngôn

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

Ralph Waldo Emerson


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *