danh ngôn

Không có sự thống khổ nào đau đớn hơn là giữ kín câu chuyện không được kể trong mình.

Maya Angelou


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *