danh ngôn

Nghiên cứu thứ bất thường là cách tốt nhất để hiểu sự bình thường.

William James


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *