danh ngôn

Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

Mahatma Gandhi


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *