danh ngôn

Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.

Thomas Carlyle


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *