danh ngôn

Đích đến của tôi không còn là một địa điểm, mà đúng hơn là một cách nhìn mới.

Marcel Proust


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *