danh ngôn

Sách là một món quà mà bạn có thể mở hết lần này đến lần khác.

Norman Vincent Peale


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *