danh ngôn

Đạt được tri thức là không đủ, còn cần phải sử dụng nó.

Marcus Tullius Cicero


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *