danh ngôn

Bằng niềm tin và cảm hứng, bạn có thể đặt chân lên bất cứ con đường nào bạn chọn.

Dr. Seuss


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *