danh ngôn

Đôi khi cách tốt nhất để giúp ai đó chỉ là hãy ở gần người ấy.

Veronica Roth


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *