danh ngôn

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.

Thomas Paine


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *