danh ngôn

Sự hoài nghi là đức hạnh trong lịch sử cũng như trong triết học.

Napoléon Bonaparte


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *