danh ngôn

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.

William Cowper


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *