danh ngôn

Nhiều người đã đi xa hơn họ nghĩ mình có thể, bởi có người đã tin rằng họ có thể.

A lot of people have gone further than they thought they could because someone else thought they could.

Zig Ziglar


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *