danh ngôn

Bạn có mọi điều mình cần để tạo dựng một điều gì đó lớn lao hơn nhiều bản thân.

Seth Godin


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *