danh ngôn

Bằng chứng cho thấy bạn biết gì đó là bạn có thể truyền dạy nó.

Aristoteles


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *