danh ngôn

Hành động hiển hiện, cho dù động cơ bị che dấu.

Samuel Johnson


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *