danh ngôn

Bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ sụp đỗ đến tận cùng nếu từ bỏ mọi ước mơ.

Miguel de Unamuno


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *