danh ngôn

Tất cả mọi đức hạnh gộp lại đều nhằm để sống chính trực.

Aristoteles


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *