danh ngôn

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.

Charles Dickens


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *