danh ngôn

Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí.

Aesop


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *