danh ngôn

Con người là loài sống duy nhất có sức mạnh để hành động tự hủy diệt chính mình, và đó là điều mà con người đã làm xuyên suốt hầu hết lịch sử nhân loại.

Ayn Rand


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *