danh ngôn

Nếu bạn không đang ở trong quá trình trở thành con người bạn muốn trở thành, bạn tự động đi vào quá trình trở thành con người mình không mong muốn.

Dale Carnegie


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *