danh ngôn

Đọc sách không cần nhiều, đọc một chữ đem áp dụng làm việc được một chữ, thế là được.

Lê Quý Đôn


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *