danh ngôn

Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung.

Victor Hugo


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *