danh ngôn

Tâm trí là người thợ dệt lão luyện, dệt cả quần áo cho tính cách bên trong lẫn quần áo cho hoàn cảnh bên ngoài.

James Allen


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *