danh ngôn

Những điều vĩ đại được thực hiện khi con người và ngọn núi gặp nhau.

Great things are done when men and mountains meet.

William Blake


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *