danh ngôn

Cơ bản thì có hai điều sẽ làm cho bạn trở nên thông thái, những cuốn sách bạn đọc và những con người bạn gặp.

Jack Canfield


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *