văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: 123 Bạch Đằng, phường Phước Trung, tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3727 376
www.baria-vungtau.gov.vn

Các chi nhánh

  • Thành phố Vũng Tàu (3575 013 – 3575 014)
  • Thành phố Bà Rịa (3711 819 – 3711 490)
  • Thị xã Phú Mỹ (3922 403 – 3876 115)
  • Huyện Long Điền (3862 262)
  • Huyện Xuyên Mộc (3772 477)
  • Huyện Đất Đỏ (3688 276)
  • Huyện Châu Đức (3881 020)
  • Huyện Côn Đảo (3630 997)

#sở tài nguyên và môi trường #ubnd bà rịa – vũng tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *