trường chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: 13 Trường Chinh, phường Phước Trung, tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 966 – 3852 231
www.baria-vungtau.gov.vn

Các phòng khoa

  • Tổ chức – Hành chính (3852 966)
  • Đào tạo (3852 231)
  • Nghiên cứu khoa học (3530 680)
  • Dân vận (3853 082)
  • Xây dựng Đảng (3533 630)
  • Nhà nước và Pháp luật (3531 473)
  • Lý luận Mác – Lênin (3531 475)

#cao đẳng #trung cấp #trung tâm dạy nghề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *