nhà hàng Hương Huế

Địa chỉ: 142, 27 Tháng 4, phường Phước Hiệp, tp Bà Rịa
Điện thoại: 0916 403 427

#nhà hàng #hải sản #món huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *