ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tp Bà Rịa

Địa chỉ: 137, 27 Tháng 4, phường Phước Hiệp, tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3829 899
Fax: (0254) 3731 179

#sở xây dựng #ubnd tp bà rịa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *